Úvod do Power BI

Úvod do Power BI

V aplikaci Power BI můžete získávat data z různých zdrojů, spojovat je pomocí relací v datovém modelu a ukládat a publikovat výsledné sestavy.

Program kurzu

  V aplikaci Power BI desktop můžete:

  • Získávat data
   • Plocha Power BI usnadňuje zjišťování dat. Data můžete importovat z různých zdrojů. Po připojení k datovému zdroji můžete data formovat tak, aby odpovídala vašim potřebám z hlediska analýz a sestav.
  • Vytváření relací a zdokonalování datového modelu o nová měřítka a formáty dat
   • Když importujete dvě nebo víc tabulek, často mezi nimi potřebujete vytvořit relace. Plocha Power BI obsahuje dialogová okna pro správu a prohlížení relací. V těchto dialozích můžete použít automatické rozpoznávání Plochy Power BI k hledání a vytváření relací. Relace taky můžete vytvářet sami. Úplně jednoduše taky můžete vytvářet vlastní měřítka a výpočty nebo upravovat formáty a kategorie dat kvůli větší vypovídací schopnosti.
  • Vytvářet sestavy
   • Plocha Power BI obsahuje Zobrazení sestav. Vyberte požadovaná pole, přidejte filtry, zvolte některou z desítek vizualizací a formátujte sestavy přidáním vlastních barev, stupnic a různých dalších možností. Zobrazení sestav nabízí stejné nástroje na vytváření sestav a vizualizace jako při vytváření sestav na webu PowerBI.com.
  • Ukládat sestavy
   • Na Ploše Power BI můžete svojí práci ukládat jako soubor Plochy Power BI. Soubory Plochy Power BI mají příponu .pbix.
  • Nahrávat nebo publikovat sestavy
   • Sestavy, které vytvoříte a uložíte na ploše Power BI, můžete nahrávat na web Power BI. Můžete je taky publikovat v Power BI přímo z Plochy Power BI.

Poznámka

  Předpokladem aktivní účasti na kurzu je notebook s nainstalovanou aplikací Power BI desktop, která je ke stažení na webových stránkách společnosti Microsoft.

Termíny kurzu

Ježek studuje