Funkce a vzorce v MS Excelu

Funkce a vzorce v MS Excelu

 • Naučte se naplno využívat nejdůležitější funkce ve vzorcích MS Excel a zjednodušte si tak každodenní práci na minimum stráveného času s tabulkami.
 • Účastník tohoto kurzu dokonale porozumí jednoduchým i složitým funkcím včetně vnořených funkcí.
 • Získá povědomí o funkcích z nejpoužívanějších oblastí Excelu.
 • Kurz naučí práci s maticovými i strukturovanými vzorci, což jsou oblasti, které nejsou mezi uživateli obecně známé, ale zefektivní práci.

Program kurzu

  • Úvod k funkcím a vzorcům
   • Adresace – princip relativní, absolutní a smíšené adresy
   • Sledování závislostí ve vzorcích
  • Definování názvů oblastí
  • Zmnožený vstup – vstup vzorcem či hodnotou do více polí najednou
  • Dynamická tabulka a strukturované vzorce (vzorce s hranatými závorkami [])
  • Maticové vzorce (vzorce se složenými závorkami {})
  • Funkce
   • Obecně o funkcích
   • Vnořené funkce
   • Matematické funkce (SUMA, ZAOKROUHLIT, SUBTOTAL, SOUČIN.SKALÁRNÍ, SEQUENCE, …)
   • Statistické funkce (POČET, PRŮMĚR, COUNTIF, COUNTIFS, SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, MINIFS, MAXIFS, MEDIAN, …)
   • Vyhledávací funkce (VYHLEDAT, SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX, NEPŘÍMÝ.ODKAZ, FILTER, SORT, UNIQUE, …)
   • Logické funkce (KDYŽ, A, NEBO, IFERROR, IFS, SWITCH, …)
   • Informační funkce (funkce začínající na JE, např. JE.TEXT, JE.ČISLO, …)
   • Funkce pro práci s datem a časem (DNES, NYNÍ, DATUM, DEN, MĚSÍC, ROK, ČAS, HODINA, MINUTA, SEKUNDA, WEEKNUM, EDATE, DATEDIF, WORKDAY, NETWORKDAYS, …)
   • Textové funkce (CONCATENATE, ČÁST, ZLEVA, ZPRAVA, HLEDAT, NAHRADIT, TEXTJOIN, HODNOTA.NA.TEXT, HODNOTA, …)
   • Databázové funkce (funkce začínající na D, např. DSUMA, DPOČET, DPRŮMĚR, …)
  • Chybová hlášení
  • Vyhodnocení vzorce

Poznámka

  • Na seminář si, prosím, přineste vlastní notebook, na kterém si vše vyzkoušíte. Pokud nemáte k dispozici přenosný počítač, rádi vám notebook zapůjčíme (je třeba objednat před samotným kurzem).
  • Seminář je určen pro uživatele Microsoft 365, MS Office 2016 a všech novějších verzí. Lze jej však absolvovat i s verzemi 2007, 2010 a 2013 s mírným omezením u konkrétních nástrojů.
  • Dvoudenní kurz.

Termíny kurzu

Ježek studuje