Makra v Excelu - pokračovací kurz VBA

Makra v Excelu - pokračovací kurz VBA

 • Tento pokračovací kurz navazuje na předchozí kurz s názvem Automatizace práce v MS Excel pomocí maker, ve kterém se účastníci naučili zaznamenávat postupy pomocí záznamníku a naučili se orientovat v prostředí VBA včetně základních úprav kódu.
 • Tento kurz má navázat ukázkami používání cyklů, práci s listy, sešity, dialogovými okny a formuláři. Na kurzu se rovněž naučíte událostní makra, která se spouští automaticky při vzniku konkrétní události (např. kliknutí na ouško listu, odstranění hodnoty z buňky apod.).

Program kurzu

  • Opakování důležitých témat z předchozího kurzu, na který tento kurz navazuje
   • Objektový model VBA (Visual Basic for Application)
   • Proměnné, moduly
   • Konstrukce With - End With
   • Podmínky If - ElseIf - Else - End If
   • Cykly For - Next a Do - Loop
  • Událostní makra (makra, která se aktivují sama prostřednictvím určité události)
   • Při kliknutí na list
   • Při odchodu z listu
   • Při zápisu do konkrétních buněk
  • Automatická makra
   • Auto_Open - události, které nastavenou automaticky po otevření souboru
   • Auto_Close - události, které nastanou automaticky po zavření souboru
  • E-maily
   • Odeslání informace e-mailem
   • Odeslání souboru e-mailem
  • Tisk a export do PDF
  • Formuláře
   • Tvorba uživatelského formuláře (tlačítka, vstupní pole, zaškrtávací pole, rozbalovací seznamy, …)
   • Vlastnosti formulářových prvků
   • Inicializace formuláře (např. jak naplnit formulářový prvek rozbalovacího seznamu jednotlivými položkami, …)
   • Zpracování dat z formuláře
  • Práce s kontingenční tabulkou (KT)
   • Tvorba KT
   • Úprava KT
   • Hromadná změna funkce používané ve všech polích KT
   • Aktualizace KT
  • Práce s listy
   • Zamčení a odemčení listu (ukázka zamčení listu tak, aby s ním bylo možné pracovat v rámci maker, ale ne uživatelsky)
   • Skrytí a zobrazení listů (ukázka skrytí listu tak, aby ho bylo možné zobrazit jen makrem, ale ne uživatelsky)
  • Práce se soubory
   • Jak spojit data z více souborů do jednoho (makrem, ale také ukázka, jak toho lze docílit za pomoci PowerQuery)
   • Jak vybrat soubor prostřednictvím dialogového okna pro jejich otevření (práce s dialogovým oknem, filtrování typů souborů apod.)
  • Zamykání maker

Poznámka

  • Na seminář si, prosím, přineste vlastní notebook, na kterém si vše vyzkoušíte. Pokud nemáte k dispozici přenosný počítač, rádi vám notebook zapůjčíme (je třeba objednat před samotným kurzem).
  • Seminář je určen pro uživatele Microsoft 365, MS Office 2016 a všech novějších verzí. Lze jej však absolvovat i s verzemi 2007, 2010 a 2013 s mírným omezením u konkrétních nástrojů.
  • Seminář navazuje na předchozí kurz Automatizace práce v MS Excel pomocí maker. Pokud nemáte s makry žádnou zkušenost, doporučujeme absolvovat předchozí kurz jako první.

Termíny kurzu

Ježek studuje