Sdružení Neratov - podporujeme věci, které mají smysl

Nezisková organizace Sdružení Neratov v horské vesnici Neratov v Orlických horách pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnově poutního místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice.

Společnost Educio s.r.o., vzdělávací společnost specializující se na IT kurzy, finančně podpořila neziskovou organizaci Sdružení Neratov, z. ú., která pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnově poutního místa a návratu do života do kdysi vysídlené vesnice. Od toho se odvíjí i hlavní moto, že Neratov se neobnovuje pro postižené, ale společně s nimi. Sdružení Neratov vzniklo v roce 1992. Nachází se v horské vesnici Neratov, která je součástí obce Bartošovice v Orlických horách. Od svého počátku jde o nestátní, nepolitické a nezávislé společenství. Bylo založeno farářem Josefem Suchárem a rodinami Němcových a Malíkových se záměrem pomáhat znevýhodněným lidem a společně s nimi pracovat na obnově poutního místa.

Vítejte v Neratově

Celkově sdružení zaměstnává 250 zaměstnanců, z nichž je více než 160 s nějakým druhem postižení. Sdružení ve svých začátcích pomáhalo všem, kteří byli jakýmkoli způsobem znevýhodněni nebo vyloučeni ze společnosti. Zázemí zde našli jak opuštěné děti a mentálně postižení, tak osoby závislé, po výkonu trestu či bez domova. Tyto různorodé skupiny však ne vždy dělaly ve vzájemném soužití dobrotu a tak se rozhodlo, že se nadále bude Sdružení Neratov zaměřovat na pomoc opuštěným postiženým dětem a dospělým s mentálním, psychickým nebo zdravotním postižením. V Neratově se postižení nelitují a už vůbec se neberou jako přítěž. Považují se za plnohodnotné, a tak je k nim i přistupováno. To je také důvod, proč pracují v místních službách, ať už jde o hospodu, obchod nebo třeba úklid. Pro všechny tyto skupiny Neratov vznikl. Myšlenkou Neratova je, aby pracovali dohromady.

Podílí se na recyklaci tonerů do tiskárny. Usilují o minimalizaci spotřeby energie při jejich činnosti. Na všech pracovištích třídí odpad. Postupně zde vznikla jídelna, prádelna, obchod, hospoda, ubytování, zahradnictví a pivovar. Sdružení se zaměřuje také na montážní práce, ale i jednoduché kompletace. Mezi plány do budoucna je např. vybudování domu pro seniory, terapeutických dílen, výstavba společenského domu nebo zřízení nové křížové cesty a klidové zóny za kostelem. Spolupracují s okolními vesnicemi a městy. Nabyté zkušenosti si vyměňují s dalšími sociálně zaměřenými organizacemi. 

Činnost sdružení se dělí na sociální, kdy provozuje sociální služby:

- chráněné bydlení,

- denní stacionář,

- základní speciální škola,

a chráněné dílny, které fungují jako služby pro turisty:

- úklid,

- hospoda,

- jídelna,

- prádelna,

- zahradnictví.

Chráněné bydlení Domov vzniklo v Neratově roku 1998. Poskytuje zázemí dospělým lidem s mentálním postižením. Cílem této služby je pomoci uživatelům žít plnohodnotný, v rámci možností samostatný a svobodný život. Postižení také mohou pracovat v některých z chráněných dílen. Pro uživatele jsou k dispozici 2 budovy - první patro v budově hospody a dům ,,Sedmikrásky".

Denní stacionář Lávka funguje při Sdružení Neratov od 1. září 2019. Jedná se o ambulantní sociální službu, která své sociální služby poskytuje lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného, mentálního, zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jejich snahou je těmto lidem pomoci žít svobodným, samostatným a zodpovědným životem,

Základní škola speciální Neratov je určena pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola sestává ze třech tříd, každá o maximálním počtu 6 žáků. Svůj provoz zahájila 1. září 2014. Sídlí v rekonstruované budově v obci Bartošovice v Orlických horách.

Kuchyň funguje od roku 2002 a patří tak mezi nejstarší neratovská chráněná pracoviště. Sídlí v přízemí hlavní budovy Sdružení. Poskytuje celodenní stravování uživatelům chráněného bydlení, zaměstnancům sdružení, rekreantům i zájemcům z řad návštěvníků a obyvatel sousedních vsí.

Naděje vznikla v roce 2008 a její pracovníci v Neratově zabezpečují úklid vnitřních prostor zdejších objektů, starají se o poutní místo a údržbu zeleně, pěstují zeleninu a v zimě odklízejí sníh.

Když 1. dubna 2011 neratovští zprovoznili vlastní prádelnu, nešlo o žádný žert, ale o další chráněné pracoviště. Prádlo pere pro Chatu Neratov, rekreační chaty, firmy i jednotlivce v okolí.

Protože zde návštěvníci tráví poměrně dost času, je potřeba se o ně náležitě postarat. V chráněném režimu tak funguje i místní obchod, který byl obnoven v roce 2002 a od roku 2005 i hospoda. Ve stejném roce byla zprovozněna i Chata Neratov. Neratovský obchod najdete v budově hospody, v zadní části přízemí. V obchodě například zakoupíte neratovské pivo Prorok, výrobky chráněných dílen Kopeček, neratovské oplatky, upomínkové předměty a mnoho dalších. Každým nákupem v obchodě podporujete činnost Sdružení Neratov. Od června 2013 funguje obchod v režimu chráněného pracoviště a na pozici prodavaček zaměstnává osoby s invaliditou. Chata je vhodná k rodinné rekreaci, pořádání kurzů a školení, škol v přírodě.

Neratovská hospoda sídlí pod kostelem v budově u silnice v nově rekonstruovaných prostorách. Nabízí 40 míst a další prostor na přilehlé terase. Pro své hosty připravuje stálé i denní menu a zajišťuje také pořádání rodinných oslav a akcí. Hospoda funguje v chráněném režimu, v kuchyni i při obsluze tu našli práci lidé s postižením.

Místní kostel Nanebevzetí Panny Marie už byl pouhou zříceninou. Oprava kostela v liduprázdné vesnici by však neměla velký smysl. Jeho vizi ale postupně začali sdílet přátelé, chataři z okolí a především výše zmíněné rodiny. Ty dokonce opustily Prahu, aby přesídlily do tohoto zákoutí natrvalo. Společné úsilí přineslo prvotní úspěch, když se 15. srpna 1990 před kostelem odsloužila pod širým nebem první mše. O rok později se poutní mše sloužila v již vyklizeném kostele. To už vznikalo společenství, které díky tomu, že obě rodiny si k vlastním potomkům přibraly i opuštěné děti do pěstounské péče, směřovalo k pomoci potřebným. Neratovský kostel Nanebevzetí Panny Marie je poutním místem s ikonickou prosklenou střechou i točitým schodištěm do opravených věží.

Za společnost Educio s.r.o. můžeme říct, že nás Neratov, jako poutní místo, okouzlil natolik, že se rádi opakovaně vracíme. Rozhodně doporučujeme k navštívení všem, kteří mají rádi nevšední a kouzelná místa. Chtěli bychom mockrát poděkovat za poskytnutí podkladových materiálů paní Barboře Cedidlové díky níž mohl vzniknout tento příspěvek, který je plný inspirativních činů.

Podporujeme věci, které mají smysl! smiley Za společnost Educio s.r.o. jsme tedy v prosinci 2020 podpořili Sdružení Neratov částkou 20.000 Kč. Pokud se chcete přidat i Vy, můžete tak učinit přímo na oficiálních stránkách sdružení v sekci Podpořte nás.